fb

Welcome to MOLO

Feel special

TIME FOR FAMILY AND FRIENDS

Resort MOLO is a perfect place to spend time with the most important people in Your lives.
Spacious hotel, elegant restaurant, modern club and many other attractions will make Your time with people that You love even more pleasant. .

FOR THE BUSINESS

In our resort you can find three modern and multifunctional halls in which You can organise Your conferences and trainings. After a working day You can have a business dinners, balls or parties at our banquet hall.

FOR THE CELEBRATION

We will be more than happy to organise for You special events like christening, first communion or anniversary. Those are very important moments of life and we will do our best to make You feel satisfied and relaxed while spending them with Friends and Family at MOLO Resort. We will take care of all details!

Uprzejmie informujemy iż nasza Firma otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.„Budowa kompleksowego obiektu hotelowo-wypoczynkowego nad akwenem wodnym w Osieku, celem stworzenia kompletnego produktu turystycznego” Był on realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr MRPO.03.01.03-12-023/12-00/XVI/19/FE/13 zawartej w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu wyniosła 27 602 184,14 zł, a wartość wydatków kwalifikowanych 14 354 846,88 zł. , a wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 4 994 051, 22 zł.

„Rozbudowa oferty turystyczno-rekreacyjnej kompleksu MOLO w Osieku poprzez zakup nowego wyposażenia strefy Wellness&SPA, stworzenie zespołu atrakcji na świeżym powietrzu (mini plac zabaw dla dzieci, zjeżdżalnia dmuchana, siłownia terenowa) oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego służącego do obsługi gości i poprawy funkcjonowania kompleksu.”